Jak aktywnie słuchać drugiej połówki? 

Czy potrafisz aktywnie słuchać partnera w związku? Choć wydaje się nam, że słuchanie jest prostą czynnością, wiele osób ma trudności, by zrozumieć wypowiedź drugiej osoby. Często słyszymy słowa, skupiając się wyłącznie na sposobie ich wyrażania i pomijając ich znaczenie. Jak zatem usprawnić komunikację, by pogłębić relację?

 

Dlaczego nie potrafimy aktywnie słuchać? 

Po pierwsze, bardzo często wydaje nam się, że partner myśli podobnie na daną sprawę. Taka postawa przeszkadza aktywnemu słuchaniu, bo nie pozwala wczuć się w to, co ma do powiedzenia druga połówka.

Po drugie, kierujemy się przekonaniem o tym, że wiemy, co kryje się we wnętrzu partnera. Wówczas nie potrafimy wykazać zainteresowania tym, co faktycznie przeżywa druga osoba. Nie dajemy szansy na wyrażenie jego stanu emocjonalnego. 

Po trzecie, przerywanie rozmówcy lub wchodzenie jej w słowo zaburza bieg myśli partnera, a przez to może stracić on wątek. Ważny jest także fakt, by nie kończyć zdań za drugą osobę. Takie zachowanie może zniechęcić rozmówcę do dalszej dyskusji. 

Po czwarte, bardzo często wmawiamy rozmówcy coś, czego  nie powiedział. Niestety są to zazwyczaj mylne interpretacje. Jeśli więc nie zrozumieliśmy partnera, warto jeszcze raz się o to dopytać. 

 

Profesional counselor with notepad and pen during workshop session form women

 

 

Jakie są warunki aktywnego słuchania, wpływające na poprawę relacji? 
  • skupiaj uwagę na rozmówcy oraz jego potrzebach. Być może partner chce się wygadać,
  • powstrzymaj  się od wyrażania własnego zdania i nie przerywaj rozmówcy, 
  • nie stosuj wypowiedzi, skupiających się na sobie np. “wiem, co czujesz, bo pamiętam…”, 
  • wyraź zainteresowanie rozmową poprzez komunikację niewerbalną np. utrzymuj kontakt wzrokowy w czasie rozmowy, 
  • używaj zwrotów, które zachęcą rozmówcę do dalszego mówienia np. “opowiedz mi o tym coś więcej”,
  • parafrazuj wypowiedzi, używając zwrotu np.”czy dobrze zrozumiałam, że…”. Dzięki temu weryfikujesz intencje partnera ze swoimi, 
  • dowartościowuj rozmówcę, 
  • nie lekceważ partnera w czasie rozmowy np. nie baw się telefonem, nie oglądaj telewizji ani nie stukaj palcami w stół. Takie zachowanie znacznie utrudnia rozmowę i wytrąca rozmówcę z równowagi,
  • empatyczne słuchanie partnera jest kluczem do zrozumienia jego myśli, do spojrzenia na sytuację z jego perspektywy. 

“Bliskość i dystans w związku uczuciowym są wprost proporcjonalne do umiejętności słuchania” – Harriet Lerner

Young couple drinking coffee and having fun, flirting