Wpisy

pobrane

Triathlon Enea IRONMAN 5150 Warsaw

Enea IRONMAN 5150 Warsaw to zawody na licencji World Triathlon Corporation, rozgrywane na dystansie olimpijskim, w formule bez draftingu.
Wielkie ściganie na najwyższym światowym poziomie w samym sercu Warszawy!

Trasa:

Pływanie - 1,5 km. 1 pętla po prostokącie w  Zalewie Zegrzyńskim. Start do pływania nastąpi z linii brzegowej plaży ośrodka Rewita WDW Rynia.  Przewidywana temperatura w połowie czerwca w Zalewie Zegrzyńskim to 16-20°C. Organizator zaleca pianki triathlonowe. Przy temperaturze wody poniżej 16°C pianki triathlonowe będą obowiązkowe. Limit ukończenia pływania – 50 minut.
Rower – 40 km. Trasa wytyczona z punktu (T1) do punktu (T2). Start z parkingu ośrodka „Rewita WDW Rynia” (ul. Wczasowa 59, 05-127 Białobrzegi). Zawody w konwencji bez draftingu! Dozwolone tylko kolarskie rowery szosowe oraz rowery triathlonowe do jazdy na czas. Limit czasu ukończenia pływania i jazdy rowerem – 2 godziny 45 minut. Każdy zawodnik jest zobowiązany do samodzielnego wprowadzenia i odebrania roweru do/z strefy zmian.
Bieg – 10,0 km. Limit ukończenia zawodów – 4:00 godziny.

Zapraszamy 16 czerwca 2019 roku!

ets_logo_elemental_tri_series_www_500

Elemental Tri Series OLSZTYN

Elemental Tri Series Olsztyn to impreza dla amatorów i wyczynowców. Zawody zainaugurują cykl ETS w roku 2019, a dla wielu zawodników będzie to pierwszy start w sezonie. W roku 2019 dzień przed zawodami, czyli 18 maja 2019 r., w Olsztynie odbędzie się prestiżowy Puchar Europy w Triathlonie na dystansie sprinterskim, także udział w zawodach ETS Olsztyn będzie także doskonałą okazją do kibicowania najlepszym europejskim triathlonistom!

Pływanie odbędzie się na Jeziorze Ukiel, strefa zmian zostanie zlokalizowana na parkingu tuż przy ulicy Jeziornej. Trasa kolarska będzie wiodła głównymi arteriami miasta, natomiast bieg będzie wytyczony w urozmaiconym terenie na ścieżkach i alejkach miasta Olsztyn.

Na dystansie supersprinterskim rozegrane zostaną Mistrzostwa Olsztyna w Triathlonie, w których mogą wziąć udział mieszkańcy tego miasta.

22851698_828530603974683_6969131552325185619_n

Nocna Łódzka TRIada

Nocna Łódzka TRIada
(pływanie 10min, rower 10min, bieg 10min)

1. CEL:
1. Promocja TRIATHLONU w Łodzi jako jednej z najwszechstronniejszych dyscyplin sportowych.
2. Integracja lokalnego środowiska sportowego
3. Propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

2.ORGANIZATOR:
TIME4S Radosław Sekieta

2a.GOSPODARZ:
Stacja Nowa Gdynia

2b.PARTNERZY:
Celironman – czyli łatwo nie będzie
artmedia-agencja.pl

3.TERMINY I MIEJSCE:
1. Terminy zawodów w drugą sobotę miesiąca start pierwszej grupy godz 22:00 – koniec ostatniej grupy godzina 1:00
• 09.12.2017 I runda pływanie – rower – bieg
• 13.01.2018 II runda rower – bieg – pływanie
• 10.02.2018 III runda bieg – pływanie – rower
W dniu 10.02.2017 po zakończeniu ostatniej grupy nastąpi podsumowanie cyklu oraz wręczenie nagród dla najlepszych.
2. Biuro Zawodów będzie mieściło się na terenie Stacji Nowa Gdynia
ul. Sosnowa 1, 95-100 Zgierz i czynne będzie od 12:00*
3. Start, meta i strefa zmian będzie znajdować się w Stacji Nowa Gdynia.

4.Przebieg rywalizacji:
1. Pływanie 10 min- basen sportowy o długości 25 m. Start po dwie osoby na tor płynące w przeciwnych kierunkach. Start wg ustalonego harmonogramu w grupach po 12 osób jednocześnie na 6 torach. Start z brzegu basenu, bez skoku do wody (dystans z pływania mnożony x7 dla wyrównania szans z roweru i biegania). Dystans określany na podstawie pozycji zawodnika w momencie zakończenia regulaminowych 10’, dystans zaokrąglany do każdych pokonanych kolejnych pełnych długości basenu. Zabrania się używania pianek, płetw i wiosełek.
2. Rower stacjonarny 10 min – pomiar pokonanego dystansu za pomocą licznika zamontowanego w rowerze (zalecane pobranie aplikacji do systemu pod linkiem ……………………)
3. Bieg 10 min na bieżni mechanicznej – prędkość ustawiana samodzielnie przez uczestnika zawodów.
4. Przerwy techniczne (T1 i T2 )wynoszą max. 5 minut. Liczone od zakończenia poprzedniej konkurencji. Wolontariusze pomogą przenieść rzeczy osobiste zawodnika na kolejne etapy.
5. Czas przejścia pomiędzy kolejnymi strefami T1 oraz T2 nie będzie wliczany do wyniku końcowego oraz nie będzie miał wpływu na rezultaty poszczególnych zawodników. W momencie przekroczenia regulaminowego czasu w T1 i T2 zawodnik ma automatycznie mniej czasu na kolejną konkurencję o czas, który spędził dłużej w przerwach technicznych. Każda grupa startuje automatycznie wg harmonogramu zawodów na sygnał sędziego głównego danej dyscypliny.
7. O zwycięstwie decyduje najdłuższy dystans wszystkich trzech konkurencji oraz suma najlepszych dwóch finalnych wyników z całego cyklu.
8. Sędziowie z pomocą wolontariuszy nadzorują prawidłowy przebieg każdej dyscypliny.
9. O kolejności na koniec cyklu decyduje suma punktów za 3 konkurencje (zajęte miejsca) z dwóch najlepszych wyników spośród 3 edycji, osobno kobiety osobno mężczyźni (mniejsza ilość punktów wygrywa). W przypadku takiej samej liczby punktów decyduje większa ilość wyższych miejsc pomiędzy zainteresowanymi osobami. W przypadku jednakowego wyniku podczas którejkolwiek z konkurencji kolejne miejsca będą zsumowane i podzielone na dwa (dla przykładu 3 i 4 miejsce to 7pkt w przypadku takiego samego wyniku obaj zawodnicy otrzymują 3,5pkt)
10. Zawody indywidualne.
11. Przewidziana jest klasyfikacja zespołowa 3 osoby w tym minimum jedna kobieta, wynik drużyny to suma najlepszych wyników z trzech cykli po jednym wyniku (suma trzech konkurencji) każdego zawodnika z drużyny. W skład drużyny będą wchodziły osoby z identyczną nazwa wpisaną podczas rejestracji. Zmian składu drużyny można dokonywać do max trzech dni przed planowaną imprezą (dotyczy każdej edycji cyklu)
12. Zawodnik ma obowiązek rejestrować się do każdej edycji osobno, osoby z opłatą za cały cykl również z do najpóźniej 3 dni przed imprezą dla tych osób będą rezerwacje które wygasną po zamknięciu panelu zgłoszeń w przypadku wolnych miejsc będzie możliwość zapisania się w dniu biegu do nieprzekraczalnej liczby 120 osób, o czym poinformujemy na FB wydarzenia.

5.OPŁATY STARTOWE:

Opłata startowa – 100 zł (za cały cykl)
płatne przelewem na nr konta
05 1140 2004 0000 3802 7585 3040
TIME4S Radosław Sekieta
ul. Ciasna 4 m1,
93-547 Łódź,
z dopiskiem INDOOR TRIATHLON

– istnieje możliwość opłaty za pojedyncze edycje zawodów jeżeli do dnia 30 listopada nie zostanie zapełniona lista uczestników. W takim przypadku opłata startowa za jedną edycje to koszt 40zł

Tytuł przelewu Łódź Indoor Triathlon, (imię i nazwisko).
Opłata startowa nie podlega zwrotowi ale może zostać przeniesiona w uzasadnionych przypadkach (poprzez zgłoszenie takiego faktu na maila biuro@time4s.pl) na inną osobę po wpłacie 20zł w ramach kosztów manipulacyjnych.

6.KLASYFIKACJE:
1. Generalna Kobiety/Mężczyźni miejsca 1-3
2. Najlepsza Pływaczka/Pływak. (dotyczy najlepszego pojedynczego dystansu – w przypadku remisu decyduje ilość startów w poszczególnych edycjach)
3. Najlepsza Rowerzystka/Rowerzysta. (dotyczy najlepszego pojedynczego dystansu – w przypadku remisu decyduje ilość startów w poszczególnych edycjach)
4. Najlepsza Biegaczka/Biegacz. (dotyczy najlepszego pojedynczego dystansu – w przypadku remisu decyduje ilość startów w poszczególnych edycjach)
Organizator zastrzega sobie utworzenie nowych klasyfikacji oraz przyznania dodatkowych nagród.

7.NAGRODY:
1. Zawodnicy w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn (za miejsca I-III) oraz najlepsi w danej konkurencji otrzymają nagrody rzeczowe oraz puchary/statuetki.
2. Każdy kto ukończy minimum dwie z trzech zaplanowanych edycji zawodów otrzyma pamiątkowy medal oraz koszulkę na zakończenie zawodów.
3. Nagrody i dekoracje przewidziane są tylko na zakończenie cyklu po zawodach finałowych w dniu 10.02.2018

8.WARUNKI UCZESTNICTWA:
W zawodach może brać udział każda pełnoletnia osoba, która okaże podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość, dokona rejestracji do biegu poprzez wypełnienie formularza na http://time4s.pl/zapisy.html wraz z akceptacją regulaminu oraz dokona opłaty startowej. Osoba, która najpóźniej w dniu zawodów ukończy 16 lat przy obowiązkowej obecność pełnoprawnego opiekuna i podpisaniu przez niego oświadczenia w dniu zawodów (pozostałe zasady udziału bez zmian – zgodnie z regulaminem).

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu będzie własnoręcznie podpisane Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów, umieszczone na liście startowej.

Każda osoba startująca w zawodach, uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność.

9.ZGŁOSZENIA, LISTA STARTOWA:
Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej http://time4s.pl/zapisy.htmli uiszczeniu opłaty startowej, zawodnik będzie umieszczony na liście startowej. O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się datę wpływu kwoty wpisowego na rachunek bankowy Organizatora. Wszystkie koszty opłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca. OBOWIĄZUJE LIMIT UCZESTNIKÓW – 110 osób plus 10 miejsc dla Organizatora.

10.WYNIKI:
Oficjalne wyniki będą zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej organizatora http://time4s.pl/wyniki.htmloraz na stronie wydarzenia.

11.UWAGI KOŃCOWE:
1. Odbiór pakietów startowych w biurze zawodów w Stacji Nowa Gdynia dnia w godzinach 20:00-23:00
2. Zawodnicy po ukończeniu zawodów będą mieli możliwość skorzystania z pryszniców w klubie Stacja Nowa Gdynia.
3. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
4. Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie sędzia główny zawodów.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznych zmian oraz interpretacji regulaminu.

12.KONTAKT:
• Radosław Sekieta, biuro@time4s.pl, tel. 501 894 154
www.time4s.plhttps://www.facebook.com/Time4spl/,

13.PROGRAM IMPREZY:
Każda grupa przed startem będzie miała czas na rozgrzewkę oraz krótką odprawę.

1. Pierwsza grupa zawodnicy nr 1-12 osób start 22:00
2. Druga grupa zawodnicy nr 13-24 start 22:15
3. Trzecia grupa zawodnicy nr 25-36 start 22:30
4. Czwarta grupa zawodnicy nr 37-48 start 22:45

5. Piąta grupa zawodnicy nr 49-60 start 23:00
6. Szósta grupa zawodnicy nr 61-72 start 23:15
7. Siódma grupa zawodnicy nr 73-84 start 23:30

8. Ósma grupa zawodnicy nr 85-96 start 23:45
9. Dziewiąta grupa zawodnicy nr 97-108 start 24:00
10. Dziesiąta grupa zawodnicy nr 109-120 start 24:15

*Zawodnicy z numerami:
-1-48 mają stawić się w biurze zawodów najpóźniej w godzinach 20:30 a 21:30
– 49-84 mają stawić się w biurze zawodów najpóźniej w godzinach 21:30 a 22:30
– 85-120 mają stawić się w biurze zawodów najpóźniej w godzinach 22:30 a 23:00

mtb

Majowo – rowerowo! Od roweru się zaczyna!

„Majowo Rowerowo” to akcja organizowana przez Komendę Miejską Policji w Kielcach. Celem akcji jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg, w szczególności dzieci. W programie znajdą się m.in. pokazy kierowania ruchem i udzielania pierwszej pomocy, konkursy plastyczne, przedstawienie zasad uzyskiwania uprawnień kategorii AM, A1, A2, A, pokazy motocykli. Na wszystkich czeka mnóstwo dobrej zabawy.

ROT – Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, zapewni:
– symulator jazdy na rowerze,
– punkt informacji turystycznej m.in. greenvelo(szlak turystyczny), szlaki rodzinne na terenie powiatu kieleckiego,
– przeprowadzą konkurs,
– zaprezentują gadżety związane z wypoczynkiem.

Komenda Miejska Straży Pożarnej, zaprezentuje czterokołowiec, łódź oraz kombinezony strażackie.

Żandarmeria Wojskowa, zapewni symulator jazdy samochodem osobowy w zmiennych warunkach.

Inspekcja Transportu Drogowego zaprezentuje motocykl służbowy.

Hello event zapewni szkółkę jazdy bmx wraz z animatorem.

College medyczny. Adrian Lipa zapewni pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także zapewniają opiekę medyczną dla szkółki jazdy bmx.

Firma SAFETY EXPERT I Stowarzyszenie ROTA zaprezentuje:
– prawidłowe wkładanie kasku i ochraniaczy na rower i rolki.
– bezpieczeństwo w domu dla dzieci pod kątem bhp.

CkRaiders zapewni pokaz motocykli.

Szkoła Jazdy Duszmen, przedstawi informacje o warunkach i zasadach uzyskiwania uprawnień kategorii AM, A1, A2, A.

Plan wydarzenia:

prowadzący: Michał Maruszak, redaktor radia FAMA
sierż. Joanna Żelezik WRD KMP w Kielcach
sierż. Małgorzata Perkowska-Kiepas Wydział Prewencji KMP w Kielcach

14:00 – 14:15 rozpoczęcie wydarzenia, poinformowanie o celach i założeniach akcji,
14:15 – 15:00 prowadzący podejdą do każdego z partnerów, którzy będą brać udział w przedsięwzięciu by opowiedzieć o każdym stanowisku,
15:00 – 15:30 występ muzyczny Marysi i Grzesia Stachera – piosenki o bezpieczeństwie,
15:30 – 16:00 konkurs plastyczny dla najmłodszych pod hasłem dlaczego „Kręci mnie bezpieczeństwo”,
16:00 – 16:10 ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród,
16:10 -16:20 pokaz kierowania ruchem na wesoło z uczestnikami konkursu plastycznego,
16:20 -16:40 krótka informacja o warunkach i zasadach uzyskiwania uprawnień kategorii AM, A1, A2, A,
16:40 -17:00 informację od przedstawiciela ROT-u, konkurs z nagrodami.
17:00 -17:25 pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – po pokazie konkurs z nagrodami.
17:25 -18:00 Zakończenie
Zapraszamy!

cyclist riding mountain bike in the forest

Zacznij sezon rowerowy

Zapaleni rowerzyści prawdopodobnie nie uznają przerwy w jeździe na swym ukochanym jednośladzie. Tylko śnieg po pas mógłby powstrzymać ich przed wyciągnięciem roweru z garażu. Część z nas czeka jednak do pierwszych, cieplejszych dni, aby cieszyć się jazdą na rowerze wraz z przyjaznymi warunkami atmosferycznymi. Jak przygotować się do sezonu rowerowego?

Woman riding a bicycle in the old european city

Zacznij od umycia roweru

            To jak potraktowałeś swój rower przed zimą, pokaże ile pracy czeka Cię w przygotowywaniu go na wiosnę. Jeśli zadbałeś o wyczyszczenie z błota i przyschniętego piasku przed schowaniem do piwnicy, teraz wystarczy go dobrze odświeżyć. Postaraj się dokładnie umyć rower – ramę przetrzyj wilgotną szmatką zamoczoną w samej wodzie. Jeśli zabrudzenia nie schodzą, sięgnij po płyn do naczyń lub szampon samochodowy. Łańcuch i tryby, jako miejsca trudno dostępne, łatwo wyczyścić starą szczoteczką do zębów, a następnie przetrzeć szmatką nasączoną naftą. Klocki hamulcowe i sztycę podsiodłową wycieramy bez użycia środków chemicznych. Mycie wodą pod ciśnieniem zostaw na podbramkową sytuację, lepiej unikać tej metody ze względu na ryzyko wypłukania smaru z łożysk lub dodatkowego wtłoczenia w nie brudu. Gdy rower jest już czysty i suchy, posmaruj napęd specjalnym olejem, a sztycę smarem.

Usuń rdzę

            O tym, czy będziemy zmuszeni walczyć na wiosnę z rdzą, w dużej mierze zależy od nas samych. Pamiętajmy, aby po zakończeniu sezonu przypilnować w jakich warunkach będziemy go przechowywać. Jeśli rower przezimuje w ogrzewanym pomieszczeniu po uprzednim wyczyszczeniu, wiosną nie będziesz miał zbyt wiele pracy. Jeśli jesteś zmuszony trzymać swój jednoślad w zimnej i wilgotnej piwnicy, sytuacja może ulec pogorszeniu.

            Zacznij od dokładnego obejrzenia całej powierzchni roweru, w celu stwierdzenia czy przez zimę  nie został pokryty rdzą. Jeśli doszło do korozji i widzisz rudawy nalot należy szybko reagować, gdyż rdza często oznacza uszkodzenie sprzętu. W przypadku pancerzy i linek, nie zastanawiaj się „czy może wytrzymają jeszcze ten sezon”, tylko niezwłocznie je wymień. Natomiast zardzewiały napęd, czyli elementy typu  kaseta, stalowe blaty, możesz spróbować wyczyścić drucianą gąbką i wszystko powinno być w porządku. Co do łańcucha należy ocenić stan zardzewienia – jeśli nalot widzisz tylko na zewnętrznych blaszkach, to wystarczy wyszczotkować stalową szczotką i nałożyć smar. Gdy łańcuch przerdzewiał do wnętrzności – musisz go wyrzucić i założyć nowy.  Tarcze hamulcowe z drobnym nalotem można oczyścić drobnym papierem ściernym, następnie odtłuścić i można je użytkować dalej. Zardzewiała rama to już zjawisko praktycznie niespotykane, chyba, że Twój rower jest zabytkowy i posiada stalową ramę niezbyt dobrej jakości. Korozja ramy to zazwyczaj kwestia estetyki, gdyż tylko bardzo wysoki stopień zardzewienia grozi pęknięciem w czasie jazdy. Drobny nalot na ramie możesz spróbować oczyścić stalową szczotką.

Zadbaj o sprawne hamulce

            Chyba nie musimy mówić jak ważne są sprawne hamulce bezpieczeństwa w rowerze. To one odpowiadają za nasze, jak i innych uczestników ruchu drogowego, bezpieczeństwo. Tylko poprawnie działający mechanizm jest w stanie zatrzymać rower, gdy tego potrzebujemy.

            Sprawdź zatem czy klocki hamulcowe są odpowiednio umocowane, czyli powinny przylegać do obręczy koła i wycierać się równomiernie. W przypadku odstępstw lub wątpliwości, należy je wyregulować (możesz to zrobić sam lub zgłosić się do serwisu). Jeśli zauważysz całkowicie przetartą gumę, wymień klocki na nowe. Ocieranie się stalowych części hamulca o obręcz może szybko spowodować jej poważne uszkodzenia.

            Zwróć uwagę na stan kół. Jakiekolwiek pęknięcia stanowią poważne zagrożenie i  nadają się jedynie do wymiany. Jeśli Twój rower ma koło skoncentrowane, czyli kołyszące się na boki podczas jazdy, jest defektem utrudniającym pedałowanie. Przy każdym obrocie, obręcz może się ocierać o klocki hamulcowe, co powoduje dyskomfort prowadząc rower. Skoncentrowane koło może z powodzeniem naprawić w sklepie rowerowym lub serwisie.

Verkauf eines Fahrrades im Fachgeschft - Beratungsgesprch zwischen Kundin und Verkufer

Sprawdź łańcuch

            Aby ułatwić sobie zadanie ocenienia stanu napędu, skorzystaj z pomocy drugiej osoby, która będzie trzymała kierownicę lub ustaw rower na specjalnym stojaku. Unieś tylne koło, zakręć korbą ręką i zmień kilkukrotnie biegi. W sprawnie działającym mechanizmie, zmiana biegów i przeskakiwanie łańcucha powinno być płynne i nie sprawiające żadnych problemów. W przypadku jakichkolwiek nietypowych dźwięków lub braku współpracy ze strony zębatki i łańcucha (łańcuch nie przeskakuje na kolejną zębatkę lub przeskakuje dwie na raz) to znak, że osprzęt jest wyeksploatowany i musisz wymienić zarówno łańcuch, jak i zębatkę. Natomiast jeśli oceniasz ich stan na dobry, a przerzutki i tak nie działają prawidłowo, oddaj napęd do serwisu w celu regulacji.

            Pęknięte pancerze od linek hamulców i zmiany przełożeń i/lub uszkodzone linki,  nadają się tylko do wymiany. Takie defekty znacznie utrudniają jazdę, ale mogą być również źródłem poważnych skaleczeń, gdyż często  poszarpane linki mają ostre zakończenia. Linki, które są w dobrym stanie technicznym, lecz nie działają prawidłowo, można naoliwić smarem.

Athletic couple pointing while riding bicycle

Pomyśl także o…

- przeglądzie opon i dętek – napompuj je zgodnie ze wskazaniami producenta; ogumienie przedziurawione lub przetarte jest do wyrzucenia

- sprawdzeniu zacisku koła

- wykonaniu testu sterów naciskając oba hamulce lekko przechylając rower do przodu (tak, by tylna opona się uniosła) i do tyłu (by uniosła się przednia opona), stukanie i obracanie się kierownicy w rękach to sygnał, by dokręcić stery

- unieś lekko rower na kilka centymetrów i upuść, tak by spadł na opony – jeśli usłyszysz cokolwiek niepokojącego, sprawdź czy gdzieś nie ma luzów lub innych usterek

- zaopatrzeniu się w działające oświetlenie oraz odblaski na rowerze i/lub odzieży, które mogą uratować Ci życie

- warto zastanowić się nad kupnem kasku – on również może uratować Twoje zdrowie i życie podczas potencjalnego wypadku drogowego.

            Zadbany, sprawny i czysty sprzęt, nie tylko cieszy oko, ale jest przede wszystkim bezpieczny. Jazda jest płynniejsza, a sprawdzone elementy i mechanizmy zapewnią Ci wycieczkę bez niepożądanych niespodzianek. Szerokiej drogi!

Couple having fun while cycling in the park

awangarda

Awangarda Cross Duathlon Bydgoszcz 2016

Awangarda Cross Duathlon Bydgoszcz 2016 debiutuje na sportowej mapie Bydgoszczy!!

Już 9 października 2016 roku pasjonaci biegów przełajowych oraz kolarstwa Cross-country staną na starcie imprezy, jakiej jeszcze w naszym mieście nie było!

Przygotowany przez nas dystans pozwoli każdemu ukończyć zawody, czerpiąc radość ze sportowej rywalizacji w przepięknych okolicznościach przyrody!

Startujemy w największym parku miejskim w Polsce – w bydgoskim Myślęcinku!

Dystans jaki będzie do pokonania to bieg przełajowy – 3 km, kolarstwo Cross-country – 6 km oraz ponownie bieg przełajowy na pętli identycznej z pierwszą – 3 km!

Zapisy trwają!

wieliszew

Wieliszewski Crossing Jesień

Czwarta, finałowa edycja zawodów z ramach cyklu #WieliszewskiCrossing odbędzie się 2 października w miejscowości Wieliszew przy hali sportowej.

Długość trasy biegowej to około 8 km – trasa średnio-wymagająca (miejscami wymagająca), różna nawierzchnia (asfalt, kostka, leśne dukty, piach), na terenie leśnym trasa interwałowa. Kolarze MTB będą mieli do pokonania dwa okrążenia (2 x 8 km) na zasadach jazdy indywidualnej na czas.

PROGRAM
• od godz.9.00 – zgłoszenia i odbiór numerów;
• 9.50- rozgrzewka dla dzieci;
• 10.00 – zawody dla dzieci;
• 10.35 – rozgrzewka dla rowerzystów;
• 10.45- start pierwszego zawodnika do jazdy indywidualnej na czas;
• 11.50- rozgrzewka dla biegaczy;
• 12.15- start biegu;
• 13.30- dekoracja zwycięzców
• 14.00- dekoracja generalna Grand Prix Wieliszewskiego Crossingu

ZAPISY NA www.czasomierzyk.pl

Na wszystkich uczestników czekają pamiątkowe medale. Tradycyjnie przygotowany będzie również bufet regeneracyjny.

Young beautiful, elegantly dressed woman with bicycle

Oryginalne i stylowe akcesoria rowerowe

Polacy coraz częściej sięgają po rower, który staje się bardzo popularną alternatywą dla samochodu i komunikacji miejskiej. Nic dziwnego, dzięki niemu nie stoimy w korkach, nie dusimy się w tłocznych autobusach, a korzyści dla naszego zdrowia są naprawdę ogromne! Z tej właśnie przyczyny także Polki przesiadają się na ten stylowy jednoślad. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom producenci akcesoriów rowerowych stworzyli ogromną ilość gadżetów, które pomogą sprawić, że rower każdej dziewczyny może stać się naprawdę oryginalny i niepowtarzalny, a przecież to właśnie kobiety kochają najbardziej!

Kiedy więc sezon rowerowy rozpoczął się już na dobre warto przyjrzeć się własnym rowerom i zastanowić, co zrobić, żeby nadać im charakteru i sprawić, żeby już na pierwszy rzut oka było wiadomo, że należy on właśnie do nas. Właśnie po to stworzyliśmy specjalny przegląd kolorowych, stylowych, kobiecych dodatków rowerowych!

Koszyk rowerowy

rearbikebaskets1429368072-386

66af0d2adbb669211cc875862ce872fa

Jest niezbędny, kiedy rowerem poruszamy się do pracy lub na zakupy. Pakowny koszyk rowerowy sprawia, że możemy wsadzić do niego nie tylko torebkę, ale i siatki z zakupami i wiele innych przedmiotów. Jego dodatkowym atutem jest fakt, że zakładamy go z przodu montując przy kierownicy, dlatego wszystkie osobiste przedmioty możemy mieć zawsze na oku.

Najbardziej kobiecym koszykiem rowerowym jest ten wykonany z wikliny. Hitem ostatniego sezonu są takie, które wewnątrz obłożone są poszewką. Tu producenci naprawdę zaszaleli dając nam do wyboru ogromną ilość różnych wzorów i kolorów. Oprócz nich dostępne są też koszyki metalowe, również w różnych kolorach, na pewno dużo bardziej trwałe i wytrzymałe od tych, wykonanych z wikliny.

Wybierając się na przejażdżkę z naszym małym pupilem możemy natomiast wybrać koszyk, który ma dno wyściełane miękkim kocykiem, a górę zamykaną jak mała klatka. Dzięki temu możemy być pewne, że wkładając do środka naszego czworonoga nic groźnego mu się nie stanie i będzie całkowicie bezpieczny.

Dzwonki rowerowe

Retro-Stainless-Steel-Brass-Bicycle-Bell-Bike-Sound-Handlebar-Classical-Ring-Horn-Safety-Cycling-Bicycle-RidingVintage-Retro-Bicycle-Accessories-Cycling-Alarm-Handlebar-Universal-Alloy-Copper-Metal-Road-font-b-Bike-b

beep-bike-bells-group-web

Obowiązkowy element wyposażenia każdego roweru. Okazuje się szczególnie przydatny w przypadku jazdy po mieście, kiedy różne wydarzenia na drodze wymagają jego interwencji. Ale dzwonek absolutnie nie musi być nudny! Żeby przyozdobić nim nasz rower możemy wybrać bardzo kolorowy, z wesołym rysunkiem, wzorkiem albo wizerunkiem postaci z kreskówki.

Jeżeli wolimy styl vintage z pewnością zwrócimy uwagę na dzwonki do rowerów retro. Wydają tak samo głośne dźwięki, w dodatku wyglądają niezwykle stylowo. W sam raz do roweru miejskiego z modnym koszyczkiem wiklinowym z przodu. Lubiąc wyróżniać się w tłumie możemy też wybrać dzwonek w metalicznym kolorze. Będzie świetnym akcentem dla roweru o nieco bardziej przygaszonych barwach.

Uchwyty na kierownicę

akcesoria-rowerowe-dla-kobiet-chwyty-do-kierownicy-gripy-rowerowe_3326095chwyty-kierownicy-kross-geckon-rozne-kolory

A gdyby tak nudne, czarne lub szare uchwyty zamienić na coś bardziej oryginalnego? Także i tutaj mamy pełną paletę możliwości! Neonowe kolory, wzorki, paski, kratki, kropki, cokolwiek nam tylko przyjdzie do głowy. Przy wybieraniu nowego uchwytu zwróćmy uwagę na jego dodatkowe funkcje. Świetnie sprawdzają się te, które pokryte są specjalnym materiałem antypoślizgowym. Bardzo wygodne natomiast są uchwyty wyprofilowane, którym nadany został ergonomiczny kształt znacznie ułatwiający nam jazdę.

Pokrowce na siodełka

1264239591a31a1332b7c0e9bb1f2a3d2f7a3c036f9

To wszystko, czym możemy przyozdobić nasz rower od przodu. Ale na tym producenci nie poprzestali! Kolejnym akcentem, który urozmaici wygląd naszego pojazdu są pokrowce na siodełka. Doskonale będzie wyglądał taki, którego wygląd dostosujemy do poszewki, którą wyłożony jest nasz wiklinowy koszyk. Pokrowce na siodełka nie należą do najdroższych, bardzo łatwo można je zdjąć i założyć od nowa, więc dają nam możliwość „ubierania” roweru w zależności od tego, jaki wybierzemy sobie styl danego dnia!

Dobierając akcesoria rowerowe odpowiadające naszemu gustowi sprawi, że rower stanie się jeszcze bardziej nasz. Nie sposób wówczas nie przywiązać się do niego, a dzięki temu jeszcze częściej zaczniemy po niego sięgać, a jazda na nim będzie dużo bardziej przyjemna, gwarantujemy!

Źródła: poradnikzdrowie.pl, elle.pl, wspodnicy.ofeminin.pl, jeybe.pl

Wydarzenia

Nic nie znaleziono

Brak wyników