Syndrom oszusta, czy Ty też się z nim zmagasz?

Syndrom oszusta (ang. impostor syndrome) jest to zjawisko w psychologii, które polega na przekonaniu, że osiągnięte sukcesu zawodowe są wynikiem sprzyjających okoliczności, szczęścia lub pomyłki, a nie posiadanej wiedzy. Przyczynę jego powstania upatruje się w perfekcjonizmie. Osoby zmagające się tym syndromem twierdzą, że są postrzegane przez otoczenie za bardziej inteligentnych i kompetentnych, niż są w rzeczywistości. Zjawisko występuje zarówno u kobiet jak i u mężczyzn, jednak panie znacznie częściej się do niego przyznają. Z syndromem najczęściej zmagają się jednostki, które osiągnęły wiele w swoim życiu. Przykładem takich środowisk są naukowcy, aktorzy czy pracownicy na wyższych szczeblach organizacji. 

Teraz zastanów się, czy i jak często dręczą Cię myśli podane poniżej. Jeśli się u Ciebie pojawiają, to również syndrom oszusta może Cię dotyczyć. 

  • Nie jestem wystarczająco dobry/dobra, nie zasługuję na to stanowisko… 
  • Na pewno dostałem/dostałam tę pracę, bo miałem szczęście… 
  • Wszyscy wokół mają wyższe kompetencje i wiedze. Co ja w ogóle to robię…? 
  • Na pewno każdy by umiał zrobić to co ja…
  • Awansowali mnie na pewno przez pomyłkę…
  • Zaraz wszyscy się dowiedzą, że ich oszukuję i nie mam odpowiednich kompetencji…
  • Nie zabiorę głosu w tej kwestii, bo jeszcze za mało wiem, na pewno się ośmieszę…

Zdając sobie sprawę, że taki problem u nas istnieje, możesz szukać rozwiązań. Na pewno pomocnym elementem będą szczere rozmowy z bliskimi osobami, które rozwieją nasze wątpliwości, skupienie się na faktach i zaprzestanie domysłom, walka z perfekcjonizmem i  wzmacnianie poczucia własnej wartości. Oczywiście, gdy problem narasta, możemy skonsultować się z psychologiem, aby uzyskać specjalistyczną pomoc.