Wpisy

logo

Enea IRONMAN 70.3 GDYNIA 2019

11 sierpnia 2019 o godzinie 8:00 na Plaży Miejskiej w Gdyni wystrzeli armata, dając sygnał do startu kolejnej edycji Enea IRONMAN 70.3 Gdynia.

Dzień wcześniej z dystansem sprinterskim zmierzą się uczestnicy indywidualni i sztafety.
Limit uczestników na dystansie IRONMAN 70.3 Gdynia wynosi 2500 zawodników.
Na dystansie sprinterskim wystartować będzie mogło 1000 zawodników.
Przewidziano też 100 pakietów dla sztafet.

Enea IRONMAN 70.3 Gdynia to jedne z największych zawodów triathlonowych w Europie Środkowo – Wschodniej. W zawodach startuje co roku około 4 tysięcy sportowców z kilkudziesięciu krajów świata.

Zawody rozgrywane są na dystansie IRONMAN 70.3. Zawodnicy do pokonania mają 1,9 km pływania w Zatoce Gdańskiej, prowadzącą po Kaszubach liczącą 90-kilometrów pagórkowatą trasę kolarską i 21 kilometrów biegu, pełnymi kibiców, ulicami Gdyni.

W poprzednich latach w zawodach startowali między innymi Daniela Ryf, Timothy O’Donnell, Mirinda Carfrae, Boris Stein, Nils Frommhold i czołówka polskich zawodników.

pobrane

Triathlon Enea IRONMAN 5150 Warsaw

Enea IRONMAN 5150 Warsaw to zawody na licencji World Triathlon Corporation, rozgrywane na dystansie olimpijskim, w formule bez draftingu.
Wielkie ściganie na najwyższym światowym poziomie w samym sercu Warszawy!

Trasa:

Pływanie - 1,5 km. 1 pętla po prostokącie w  Zalewie Zegrzyńskim. Start do pływania nastąpi z linii brzegowej plaży ośrodka Rewita WDW Rynia.  Przewidywana temperatura w połowie czerwca w Zalewie Zegrzyńskim to 16-20°C. Organizator zaleca pianki triathlonowe. Przy temperaturze wody poniżej 16°C pianki triathlonowe będą obowiązkowe. Limit ukończenia pływania – 50 minut.
Rower – 40 km. Trasa wytyczona z punktu (T1) do punktu (T2). Start z parkingu ośrodka „Rewita WDW Rynia” (ul. Wczasowa 59, 05-127 Białobrzegi). Zawody w konwencji bez draftingu! Dozwolone tylko kolarskie rowery szosowe oraz rowery triathlonowe do jazdy na czas. Limit czasu ukończenia pływania i jazdy rowerem – 2 godziny 45 minut. Każdy zawodnik jest zobowiązany do samodzielnego wprowadzenia i odebrania roweru do/z strefy zmian.
Bieg – 10,0 km. Limit ukończenia zawodów – 4:00 godziny.

Zapraszamy 16 czerwca 2019 roku!

ets_logo_elemental_tri_series_www_500

Elemental Tri Series OLSZTYN

Elemental Tri Series Olsztyn to impreza dla amatorów i wyczynowców. Zawody zainaugurują cykl ETS w roku 2019, a dla wielu zawodników będzie to pierwszy start w sezonie. W roku 2019 dzień przed zawodami, czyli 18 maja 2019 r., w Olsztynie odbędzie się prestiżowy Puchar Europy w Triathlonie na dystansie sprinterskim, także udział w zawodach ETS Olsztyn będzie także doskonałą okazją do kibicowania najlepszym europejskim triathlonistom!

Pływanie odbędzie się na Jeziorze Ukiel, strefa zmian zostanie zlokalizowana na parkingu tuż przy ulicy Jeziornej. Trasa kolarska będzie wiodła głównymi arteriami miasta, natomiast bieg będzie wytyczony w urozmaiconym terenie na ścieżkach i alejkach miasta Olsztyn.

Na dystansie supersprinterskim rozegrane zostaną Mistrzostwa Olsztyna w Triathlonie, w których mogą wziąć udział mieszkańcy tego miasta.

22851698_828530603974683_6969131552325185619_n

Nocna Łódzka TRIada

Nocna Łódzka TRIada
(pływanie 10min, rower 10min, bieg 10min)

1. CEL:
1. Promocja TRIATHLONU w Łodzi jako jednej z najwszechstronniejszych dyscyplin sportowych.
2. Integracja lokalnego środowiska sportowego
3. Propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

2.ORGANIZATOR:
TIME4S Radosław Sekieta

2a.GOSPODARZ:
Stacja Nowa Gdynia

2b.PARTNERZY:
Celironman – czyli łatwo nie będzie
artmedia-agencja.pl

3.TERMINY I MIEJSCE:
1. Terminy zawodów w drugą sobotę miesiąca start pierwszej grupy godz 22:00 – koniec ostatniej grupy godzina 1:00
• 09.12.2017 I runda pływanie – rower – bieg
• 13.01.2018 II runda rower – bieg – pływanie
• 10.02.2018 III runda bieg – pływanie – rower
W dniu 10.02.2017 po zakończeniu ostatniej grupy nastąpi podsumowanie cyklu oraz wręczenie nagród dla najlepszych.
2. Biuro Zawodów będzie mieściło się na terenie Stacji Nowa Gdynia
ul. Sosnowa 1, 95-100 Zgierz i czynne będzie od 12:00*
3. Start, meta i strefa zmian będzie znajdować się w Stacji Nowa Gdynia.

4.Przebieg rywalizacji:
1. Pływanie 10 min- basen sportowy o długości 25 m. Start po dwie osoby na tor płynące w przeciwnych kierunkach. Start wg ustalonego harmonogramu w grupach po 12 osób jednocześnie na 6 torach. Start z brzegu basenu, bez skoku do wody (dystans z pływania mnożony x7 dla wyrównania szans z roweru i biegania). Dystans określany na podstawie pozycji zawodnika w momencie zakończenia regulaminowych 10’, dystans zaokrąglany do każdych pokonanych kolejnych pełnych długości basenu. Zabrania się używania pianek, płetw i wiosełek.
2. Rower stacjonarny 10 min – pomiar pokonanego dystansu za pomocą licznika zamontowanego w rowerze (zalecane pobranie aplikacji do systemu pod linkiem ……………………)
3. Bieg 10 min na bieżni mechanicznej – prędkość ustawiana samodzielnie przez uczestnika zawodów.
4. Przerwy techniczne (T1 i T2 )wynoszą max. 5 minut. Liczone od zakończenia poprzedniej konkurencji. Wolontariusze pomogą przenieść rzeczy osobiste zawodnika na kolejne etapy.
5. Czas przejścia pomiędzy kolejnymi strefami T1 oraz T2 nie będzie wliczany do wyniku końcowego oraz nie będzie miał wpływu na rezultaty poszczególnych zawodników. W momencie przekroczenia regulaminowego czasu w T1 i T2 zawodnik ma automatycznie mniej czasu na kolejną konkurencję o czas, który spędził dłużej w przerwach technicznych. Każda grupa startuje automatycznie wg harmonogramu zawodów na sygnał sędziego głównego danej dyscypliny.
7. O zwycięstwie decyduje najdłuższy dystans wszystkich trzech konkurencji oraz suma najlepszych dwóch finalnych wyników z całego cyklu.
8. Sędziowie z pomocą wolontariuszy nadzorują prawidłowy przebieg każdej dyscypliny.
9. O kolejności na koniec cyklu decyduje suma punktów za 3 konkurencje (zajęte miejsca) z dwóch najlepszych wyników spośród 3 edycji, osobno kobiety osobno mężczyźni (mniejsza ilość punktów wygrywa). W przypadku takiej samej liczby punktów decyduje większa ilość wyższych miejsc pomiędzy zainteresowanymi osobami. W przypadku jednakowego wyniku podczas którejkolwiek z konkurencji kolejne miejsca będą zsumowane i podzielone na dwa (dla przykładu 3 i 4 miejsce to 7pkt w przypadku takiego samego wyniku obaj zawodnicy otrzymują 3,5pkt)
10. Zawody indywidualne.
11. Przewidziana jest klasyfikacja zespołowa 3 osoby w tym minimum jedna kobieta, wynik drużyny to suma najlepszych wyników z trzech cykli po jednym wyniku (suma trzech konkurencji) każdego zawodnika z drużyny. W skład drużyny będą wchodziły osoby z identyczną nazwa wpisaną podczas rejestracji. Zmian składu drużyny można dokonywać do max trzech dni przed planowaną imprezą (dotyczy każdej edycji cyklu)
12. Zawodnik ma obowiązek rejestrować się do każdej edycji osobno, osoby z opłatą za cały cykl również z do najpóźniej 3 dni przed imprezą dla tych osób będą rezerwacje które wygasną po zamknięciu panelu zgłoszeń w przypadku wolnych miejsc będzie możliwość zapisania się w dniu biegu do nieprzekraczalnej liczby 120 osób, o czym poinformujemy na FB wydarzenia.

5.OPŁATY STARTOWE:

Opłata startowa – 100 zł (za cały cykl)
płatne przelewem na nr konta
05 1140 2004 0000 3802 7585 3040
TIME4S Radosław Sekieta
ul. Ciasna 4 m1,
93-547 Łódź,
z dopiskiem INDOOR TRIATHLON

– istnieje możliwość opłaty za pojedyncze edycje zawodów jeżeli do dnia 30 listopada nie zostanie zapełniona lista uczestników. W takim przypadku opłata startowa za jedną edycje to koszt 40zł

Tytuł przelewu Łódź Indoor Triathlon, (imię i nazwisko).
Opłata startowa nie podlega zwrotowi ale może zostać przeniesiona w uzasadnionych przypadkach (poprzez zgłoszenie takiego faktu na maila biuro@time4s.pl) na inną osobę po wpłacie 20zł w ramach kosztów manipulacyjnych.

6.KLASYFIKACJE:
1. Generalna Kobiety/Mężczyźni miejsca 1-3
2. Najlepsza Pływaczka/Pływak. (dotyczy najlepszego pojedynczego dystansu – w przypadku remisu decyduje ilość startów w poszczególnych edycjach)
3. Najlepsza Rowerzystka/Rowerzysta. (dotyczy najlepszego pojedynczego dystansu – w przypadku remisu decyduje ilość startów w poszczególnych edycjach)
4. Najlepsza Biegaczka/Biegacz. (dotyczy najlepszego pojedynczego dystansu – w przypadku remisu decyduje ilość startów w poszczególnych edycjach)
Organizator zastrzega sobie utworzenie nowych klasyfikacji oraz przyznania dodatkowych nagród.

7.NAGRODY:
1. Zawodnicy w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn (za miejsca I-III) oraz najlepsi w danej konkurencji otrzymają nagrody rzeczowe oraz puchary/statuetki.
2. Każdy kto ukończy minimum dwie z trzech zaplanowanych edycji zawodów otrzyma pamiątkowy medal oraz koszulkę na zakończenie zawodów.
3. Nagrody i dekoracje przewidziane są tylko na zakończenie cyklu po zawodach finałowych w dniu 10.02.2018

8.WARUNKI UCZESTNICTWA:
W zawodach może brać udział każda pełnoletnia osoba, która okaże podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość, dokona rejestracji do biegu poprzez wypełnienie formularza na http://time4s.pl/zapisy.html wraz z akceptacją regulaminu oraz dokona opłaty startowej. Osoba, która najpóźniej w dniu zawodów ukończy 16 lat przy obowiązkowej obecność pełnoprawnego opiekuna i podpisaniu przez niego oświadczenia w dniu zawodów (pozostałe zasady udziału bez zmian – zgodnie z regulaminem).

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu będzie własnoręcznie podpisane Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów, umieszczone na liście startowej.

Każda osoba startująca w zawodach, uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność.

9.ZGŁOSZENIA, LISTA STARTOWA:
Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej http://time4s.pl/zapisy.htmli uiszczeniu opłaty startowej, zawodnik będzie umieszczony na liście startowej. O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się datę wpływu kwoty wpisowego na rachunek bankowy Organizatora. Wszystkie koszty opłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca. OBOWIĄZUJE LIMIT UCZESTNIKÓW – 110 osób plus 10 miejsc dla Organizatora.

10.WYNIKI:
Oficjalne wyniki będą zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej organizatora http://time4s.pl/wyniki.htmloraz na stronie wydarzenia.

11.UWAGI KOŃCOWE:
1. Odbiór pakietów startowych w biurze zawodów w Stacji Nowa Gdynia dnia w godzinach 20:00-23:00
2. Zawodnicy po ukończeniu zawodów będą mieli możliwość skorzystania z pryszniców w klubie Stacja Nowa Gdynia.
3. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
4. Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie sędzia główny zawodów.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznych zmian oraz interpretacji regulaminu.

12.KONTAKT:
• Radosław Sekieta, biuro@time4s.pl, tel. 501 894 154
www.time4s.plhttps://www.facebook.com/Time4spl/,

13.PROGRAM IMPREZY:
Każda grupa przed startem będzie miała czas na rozgrzewkę oraz krótką odprawę.

1. Pierwsza grupa zawodnicy nr 1-12 osób start 22:00
2. Druga grupa zawodnicy nr 13-24 start 22:15
3. Trzecia grupa zawodnicy nr 25-36 start 22:30
4. Czwarta grupa zawodnicy nr 37-48 start 22:45

5. Piąta grupa zawodnicy nr 49-60 start 23:00
6. Szósta grupa zawodnicy nr 61-72 start 23:15
7. Siódma grupa zawodnicy nr 73-84 start 23:30

8. Ósma grupa zawodnicy nr 85-96 start 23:45
9. Dziewiąta grupa zawodnicy nr 97-108 start 24:00
10. Dziesiąta grupa zawodnicy nr 109-120 start 24:15

*Zawodnicy z numerami:
-1-48 mają stawić się w biurze zawodów najpóźniej w godzinach 20:30 a 21:30
– 49-84 mają stawić się w biurze zawodów najpóźniej w godzinach 21:30 a 22:30
– 85-120 mają stawić się w biurze zawodów najpóźniej w godzinach 22:30 a 23:00

369092

Nocna Łódzka TRIada

Nocna Łódzka TRIada
(pływanie 10min, rower 10min, bieg 10min)

1. CEL:
1. Promocja TRIATHLONU w Łodzi jako jednej z najwszechstronniejszych dyscyplin sportowych.
2. Integracja lokalnego środowiska sportowego
3. Propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

2.ORGANIZATOR:
TIME4S Radosław Sekieta

2a.GOSPODARZ:
Stacja Nowa Gdynia

2b.PARTNERZY:
Celironman – czyli łatwo nie będzie
artmedia-agencja.pl

3.TERMINY I MIEJSCE:
1. Terminy zawodów w drugą sobotę miesiąca start pierwszej grupy godz 22:00 – koniec ostatniej grupy godzina 1:00
• 09.12.2017 I runda pływanie – rower – bieg
• 13.01.2018 II runda rower – bieg – pływanie
• 10.02.2018 III runda bieg – pływanie – rower
W dniu 10.02.2017 po zakończeniu ostatniej grupy nastąpi podsumowanie cyklu oraz wręczenie nagród dla najlepszych.
2. Biuro Zawodów będzie mieściło się na terenie Stacji Nowa Gdynia
ul. Sosnowa 1, 95-100 Zgierz i czynne będzie od 12:00*
3. Start, meta i strefa zmian będzie znajdować się w Stacji Nowa Gdynia.

4.Przebieg rywalizacji:
1. Pływanie 10 min- basen sportowy o długości 25 m. Start po dwie osoby na tor płynące w przeciwnych kierunkach. Start wg ustalonego harmonogramu w grupach po 12 osób jednocześnie na 6 torach. Start z brzegu basenu, bez skoku do wody (dystans z pływania mnożony x7 dla wyrównania szans z roweru i biegania). Dystans określany na podstawie pozycji zawodnika w momencie zakończenia regulaminowych 10’, dystans zaokrąglany do każdych pokonanych kolejnych pełnych długości basenu. Zabrania się używania pianek, płetw i wiosełek.
2. Rower stacjonarny 10 min – pomiar pokonanego dystansu za pomocą licznika zamontowanego w rowerze (zalecane pobranie aplikacji do systemu pod linkiem ……………………)
3. Bieg 10 min na bieżni mechanicznej – prędkość ustawiana samodzielnie przez uczestnika zawodów.
4. Przerwy techniczne (T1 i T2 )wynoszą max. 5 minut. Liczone od zakończenia poprzedniej konkurencji. Wolontariusze pomogą przenieść rzeczy osobiste zawodnika na kolejne etapy.
5. Czas przejścia pomiędzy kolejnymi strefami T1 oraz T2 nie będzie wliczany do wyniku końcowego oraz nie będzie miał wpływu na rezultaty poszczególnych zawodników. W momencie przekroczenia regulaminowego czasu w T1 i T2 zawodnik ma automatycznie mniej czasu na kolejną konkurencję o czas, który spędził dłużej w przerwach technicznych. Każda grupa startuje automatycznie wg harmonogramu zawodów na sygnał sędziego głównego danej dyscypliny.
7. O zwycięstwie decyduje najdłuższy dystans wszystkich trzech konkurencji oraz suma najlepszych dwóch finalnych wyników z całego cyklu.
8. Sędziowie z pomocą wolontariuszy nadzorują prawidłowy przebieg każdej dyscypliny.
9. O kolejności na koniec cyklu decyduje suma punktów za 3 konkurencje (zajęte miejsca) z dwóch najlepszych wyników spośród 3 edycji, osobno kobiety osobno mężczyźni (mniejsza ilość punktów wygrywa). W przypadku takiej samej liczby punktów decyduje większa ilość wyższych miejsc pomiędzy zainteresowanymi osobami. W przypadku jednakowego wyniku podczas którejkolwiek z konkurencji kolejne miejsca będą zsumowane i podzielone na dwa (dla przykładu 3 i 4 miejsce to 7pkt w przypadku takiego samego wyniku obaj zawodnicy otrzymują 3,5pkt)
10. Zawody indywidualne.
11. Przewidziana jest klasyfikacja zespołowa 3 osoby w tym minimum jedna kobieta, wynik drużyny to suma najlepszych wyników z trzech cykli po jednym wyniku (suma trzech konkurencji) każdego zawodnika z drużyny. W skład drużyny będą wchodziły osoby z identyczną nazwa wpisaną podczas rejestracji. Zmian składu drużyny można dokonywać do max trzech dni przed planowaną imprezą (dotyczy każdej edycji cyklu)
12. Zawodnik ma obowiązek rejestrować się do każdej edycji osobno, osoby z opłatą za cały cykl również z do najpóźniej 3 dni przed imprezą dla tych osób będą rezerwacje które wygasną po zamknięciu panelu zgłoszeń w przypadku wolnych miejsc będzie możliwość zapisania się w dniu biegu do nieprzekraczalnej liczby 120 osób, o czym poinformujemy na FB wydarzenia.

5.OPŁATY STARTOWE:

Opłata startowa – 100 zł (za cały cykl)
płatne przelewem na nr konta
05 1140 2004 0000 3802 7585 3040
TIME4S Radosław Sekieta
ul. Ciasna 4 m1,
93-547 Łódź,
z dopiskiem INDOOR TRIATHLON

– istnieje możliwość opłaty za pojedyncze edycje zawodów jeżeli do dnia 30 listopada nie zostanie zapełniona lista uczestników. W takim przypadku opłata startowa za jedną edycje to koszt 40zł

Tytuł przelewu Łódź Indoor Triathlon, (imię i nazwisko).
Opłata startowa nie podlega zwrotowi ale może zostać przeniesiona w uzasadnionych przypadkach (poprzez zgłoszenie takiego faktu na maila biuro@time4s.pl) na inną osobę po wpłacie 20zł w ramach kosztów manipulacyjnych.

6.KLASYFIKACJE:
1. Generalna Kobiety/Mężczyźni miejsca 1-3
2. Najlepsza Pływaczka/Pływak. (dotyczy najlepszego pojedynczego dystansu – w przypadku remisu decyduje ilość startów w poszczególnych edycjach)
3. Najlepsza Rowerzystka/Rowerzysta. (dotyczy najlepszego pojedynczego dystansu – w przypadku remisu decyduje ilość startów w poszczególnych edycjach)
4. Najlepsza Biegaczka/Biegacz. (dotyczy najlepszego pojedynczego dystansu – w przypadku remisu decyduje ilość startów w poszczególnych edycjach)
Organizator zastrzega sobie utworzenie nowych klasyfikacji oraz przyznania dodatkowych nagród.

7.NAGRODY:
1. Zawodnicy w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn (za miejsca I-III) oraz najlepsi w danej konkurencji otrzymają nagrody rzeczowe oraz puchary/statuetki.
2. Każdy kto ukończy minimum dwie z trzech zaplanowanych edycji zawodów otrzyma pamiątkowy medal oraz koszulkę na zakończenie zawodów.
3. Nagrody i dekoracje przewidziane są tylko na zakończenie cyklu po zawodach finałowych w dniu 10.02.2018

8.WARUNKI UCZESTNICTWA:
W zawodach może brać udział każda pełnoletnia osoba, która okaże podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość, dokona rejestracji do biegu poprzez wypełnienie formularza na http://time4s.pl/zapisy.html wraz z akceptacją regulaminu oraz dokona opłaty startowej. Osoba, która najpóźniej w dniu zawodów ukończy 16 lat przy obowiązkowej obecność pełnoprawnego opiekuna i podpisaniu przez niego oświadczenia w dniu zawodów (pozostałe zasady udziału bez zmian – zgodnie z regulaminem).

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu będzie własnoręcznie podpisane Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów, umieszczone na liście startowej.

Każda osoba startująca w zawodach, uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność.

9.ZGŁOSZENIA, LISTA STARTOWA:
Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej http://time4s.pl/zapisy.html i uiszczeniu opłaty startowej, zawodnik będzie umieszczony na liście startowej. O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się datę wpływu kwoty wpisowego na rachunek bankowy Organizatora. Wszystkie koszty opłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca. OBOWIĄZUJE LIMIT UCZESTNIKÓW – 110 osób plus 10 miejsc dla Organizatora.

10.WYNIKI:
Oficjalne wyniki będą zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej organizatora http://time4s.pl/wyniki.html oraz na stronie wydarzenia.

11.UWAGI KOŃCOWE:
1. Odbiór pakietów startowych w biurze zawodów w Stacji Nowa Gdynia dnia w godzinach 20:00-23:00
2. Zawodnicy po ukończeniu zawodów będą mieli możliwość skorzystania z pryszniców w klubie Stacja Nowa Gdynia.
3. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
4. Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie sędzia główny zawodów.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznych zmian oraz interpretacji regulaminu.

12.KONTAKT:
• Radosław Sekieta, biuro@time4s.pl, tel. 501 894 154
www.time4s.pl, https://www.facebook.com/Time4spl/,

13.PROGRAM IMPREZY:
Każda grupa przed startem będzie miała czas na rozgrzewkę oraz krótką odprawę.

1. Pierwsza grupa zawodnicy nr 1-12 osób start 22:00
2. Druga grupa zawodnicy nr 13-24 start 22:15
3. Trzecia grupa zawodnicy nr 25-36 start 22:30
4. Czwarta grupa zawodnicy nr 37-48 start 22:45

5. Piąta grupa zawodnicy nr 49-60 start 23:00
6. Szósta grupa zawodnicy nr 61-72 start 23:15
7. Siódma grupa zawodnicy nr 73-84 start 23:30

8. Ósma grupa zawodnicy nr 85-96 start 23:45
9. Dziewiąta grupa zawodnicy nr 97-108 start 24:00
10. Dziesiąta grupa zawodnicy nr 109-120 start 24:15

*Zawodnicy z numerami:
-1-48 mają stawić się w biurze zawodów najpóźniej w godzinach 20:30 a 21:30
– 49-84 mają stawić się w biurze zawodów najpóźniej w godzinach 21:30 a 22:30
– 85-120 mają stawić się w biurze zawodów najpóźniej w godzinach 22:30 a 23:00

151773

Castle Triathlon Malbork 2017

Castle Malbork Triathlon im. Bartosza Kubickiego 2017!
MISTRZOSTWA POLSKI na dystansie średnim!

Termin ➤ 2-3 września 2017

Trzy dystanse do wyboru:
➤ 1/4 IM (0,95 km pływania, 45 km jazdy na rowerze, 10,55 km biegu) – start w sobotę 2 września 2017 r.
➤ 1/2 IM (1,9 km pływania, 90 km jazdy na rowerze, 21,1 km biegu) – start w niedzielę 3 września 2017 r. – Mistrzostwa Polski na dystansie śrdenim!
➤ pełen dystans IM (3,8 km pływania, 180 km jazdy na rowerze, 42,2 km biegu) – start w niedzielę 3 września 2017 r.

❗NOWOŚĆ!!! Zawody biegowe dla dzieci – Malbork KIDS!
➤ 200 m (1-7 lat),
➤ 500 m (8-11 lat),
➤ 1000 m (12-15 lat)!

ZAPISY ➤ www.castletriathlon.com/zgloszenia/

Zobacz film z Castle Triathlon Malbork 2016 ➤ www.youtube.com/watch?v=6ieyCW5hPVI

Informacje ➤ www.castletriathlon.com

Zapraszamy :-)

Lifesaver floating on water in swimming pool.

Pływaj na zdrowie

Wykorzystaj lato i czas spędzany w basenie, jeziorze lub morzu na aktywność związaną z pływaniem. Podamy Ci aż 11 powodów, dla których warto pływać i jakie korzyści możesz wyciągnąć dla swoich mięśni, kondycji serca i proporcji sylwetki.

AdobeStock_78049772-1024x637

 1. Już 1 minuta w wodzie zmniejsza obciążenie. Po zanurzeniu w wodzie stawy wykonują o wiele lżejszą pracę, ponieważ obciążenie, którym są poddawane, jest o tyle mniejsze, o ile stracisz na wadze przez wypartą przez Ciebie wodę. To z kolei przekłada się na zminimalizowanie ryzyka kontuzji.
 2. Jeśli codziennie poświęcisz zaledwie 5 minut na intensywne pływanie kraulem, nie dość, że spalisz 50 kcal, to dasz sobie szansę na wydłużenie życia. Jak to możliwe? Nawet tak krótki czas treningu minimalizuje o 60% ryzyko chorób serca.
 3. 22 minuty nieprzerwanego pływania kraulem wypalają dokładnie tyle, ile zawiera butelka piwa. To właśnie ten styl, dla większości, pozwala pływać najdłużej w szybkim tempie. Czy wiesz, że pracują wtedy aż 44 mięśnie? Dzięki zaangażowaniu mięśni skośnych i prostych brzucha, pośladkowych i zginaczy bioder, można zaliczyć ten trening do ogólnorozwojowych ciała.
 4. Wg Kompendium Aktywności Fizycznej, pół godziny dosyć intensywnego pływania można porównać do 10 km przejechanych na rowerze w tempie 20 km/h. Obie formy aktywności w podobny sposób wpływają na Twoją formę. Jeśli nie przepadasz za jazdą na rowerze albo chcesz zacząć trenować zimą, kiedy pogoda nie sprzyja aktywności na dworze – zdecyduj się na pływanie. Dołóż do tego fakt, że kolarze łapią kontuzje 10 x częściej niż pływacy.
 5. 45 minut pływania stylem motylka to spalenie aż 600 kcal przy świetnym rozwoju mięśni barków, piersiowych i tricepsów. Niestety, niewielu z amatorów jest w stanie pływać tym stylem tyle czasu bez dłuższych przerw. Można sobie z tym poradzić nieco modyfikując motylka – pływaj klasyczną żabką, ale nogami trzymaj deskę do pływania. Efekt będzie bardzo podobny jak przy 45min pływania motylkiem.
 6. Woda ma tą przewagę, że nawet pływanie na plecach pozwoli Ci spalić Ci tyle kcal, co zawiera np. Big Mac – jeśli poświęcisz na to godzinkę.
 7. Pływanie pozytywnie wpływa na poprawę pracy układu krążenia, czyli świetnie działa na zbolałe serce. Badania dowiodły, że pływanie 3 razy w tygodniu po 60 minut, zmniejsza ryzyko zawału serca o 26%. Warto?
 8. Pływanie wprawia w dobry nastrój i znacząco wpływa na ogólne samopoczucie. Amerykańskie badania uniwersytetu Nowy Jork potwierdziły, że osoby regularnie uprawiające pływanie rzadziej mają depresję, wpadają w złość czy odczuwają niepokój. Pływanie potrafi ukoić nerwy i totalnie zrelaksować zestresowany organizm.
 9. Porównując bieganie po bieżni i pływanie pod kątek zwiększania wentylacji płuc, pływanie bije bieżnię na głowę. Po 10 tygodniach regularnego uprawiania obu aktywności, u pływaków VO2max (parametr, który pokazuje, jakie ilości tlenu mogą przerobić płuca) zwiększyło się o 11%, a u biegaczy zaledwie o 1,5%. Taki wynik da Ci pływanie 3 razy w tygodniu po 60 minut.
 10. Już po 15 tygodniach systematycznego uczęszczania na basen, będziesz w stanie kontrolować cholesterol w organizmie. Badania wykazały, że pływanie zwiększa ilość „Dobrego” cholesterolu HDL i trzyma we właściwych granicach poziom „złego” LDL.
 11. Po 6 miesiącach pływania sylwetka zaczyna nabierać kształtu litery V, czyli znacznie poszerzają się mięśnie pleców. Jeśli podoba Ci się taki typ sylwetki, to jest to najlepsza droga, aby sobie taką sprawić.

b0b5dfe605923fd0

 

Źródło:

http://www.menshealth.pl/

 

cropped-swimmo-ar271

Pływanie – sport na wszystko

Pływanie uważane jest, nie bez racji, za jeden z najzdrowszych sportów. Systematycznie uprawiane  kształtuje sylwetkę, pozwala zgubić zbędne kilogramy, poprawia ogólną sprawność fizyczną. To dyscyplina, która ma wiele oblicz – od zabawy i rozrywki na basenie, przez pływanie w celach rehabilitacyjnych, aż do pływania wyczynowego, związanego z rywalizacją w każdej grupie wiekowej. Pływać można przez cały rok, w czasie wakacji na świeżym powietrzu w morzu i jeziorach, zimą na krytych pływalniach oraz w aqua parkach. Pływanie może być świetną formą integracji rodzinnej. Jeśli jeszcze nie umiesz pływać, zawsze możesz zacząć, bo korzyści jest naprawdę wiele!

Pływanie to dyscyplina sportowa oraz forma aktywności fizycznej, która rozwija mięśnie całego ciała. Pływanie korzystnie wpływa na kręgosłup, kształtuje mięśnie klatki piersiowej oraz redukuje napięcie mięśniowe. Ciśnienie i prąd wody, a także harmonijne ruchy wykonywane przez pływaka poprawiają krążenie krwi, usprawniają przemianę materii. Pływanie jest dobrym sposobem na zahartowanie ciała, bo uodparnia nasz organizm na przeziębienia. Kiedy ruszasz się w wodzie, krew w organizmie lepiej krąży, a wszystkie komórki nerwowe są dotlenione.

Best-Way-To-Lose-Weight-Take-A-Swim-760x428Serce i układ krwionośny

Gimnastyka w wodzie bardzo korzystnie wpływa na pracę serca i całego układu krwionośnego. Woda wywiera ciśnienie na nasze ciało. Limfa wypierana jest z tkanek do układu naczyniowego. Serce pompuje określoną ilość krwi. Naczynia krwionośne stają się bardziej elastyczne, więc mięśnie całego ciała są bardziej dotlenione. Podczas pływania organizm układa się w pozycji poziomej, co wpływa korzystnie na serce, które pompuje idealnie krew.

Szkielet

Sport ten polecany jest szczególnie przy korekcji wad postawy związanych ze skrzywieniem kręgosłupa. Poprzez udział wszystkich grup mięśniowych w czasie pływania kształtujemy siłę mięśni posturalnych odpowiedzialnych za prawidłową postawę oraz za wzmacnianie kręgosłupa. Aktywność fizyczna wzmacnia mięśnie i redukuje uczucie bólu, poprawia kondycję naszego ciała, koryguje wady postawy, wzmacnia szkielet, zapobiega skrzywieniom kręgosłupa. Ludzie, którzy bardzo często pływają, prawie nigdy się nie garbią i mają prostą sylwetkę. Pływanie sprzyja zrównoważonemu rozwojowi fizycznemu dzieci – podczas wysiłku wzmacniają się kości i następuje ich prawidłowa mineralizacja.

Układ oddechowy

W treningu pływackim bardzo ważną rolę odgrywa umiejętność prawidłowego oddychania. Oddech pływacki jest krótszy niż oddech podczas joggingu, więc sportowiec nabiera powietrze ustami. Podczas tej czynności należy pamiętać o tym, aby dokładnie opróżnić płuca w trakcie wydechu. Podczas wynurzania głowy trzeba otworzyć usta,  aby  powietrze bardzo szybko wypełniło płuca na skutek różnicy ciśnień. Prawidłowe oddychanie podczas pływania zależy od siły napędowej rąk – tempo ruchu rąk powinno być uzależnione od tempa oddechu. Warto zapamiętać, że w pływaniu nawet oddychanie jest ćwiczeniem. Mięśnie odpowiadające za prawidłowe oddychanie pracują wydajniej, niż podczas wysiłku na lądzie. Dzięki temu rozwijają się mięśnie klatki piersiowej, a cały układ oddechowy usprawnia się. Efekty oddychania można zaobserwować po kilku tygodniach trenowania.


Inne atutykalorie-infografika

Dodatkowym atutem tej dyscypliny sportu jest fakt, że  nie niesie ona ze sobą zagrożenia kontuzją, ponieważ ruch odbywa się w odciążeniu wszystkich stawów, oraz nie wymaga nagłych zrywów, mogących wywołać zerwanie mięśni czy więzadeł. Ponadto, przebywanie w środowisku wodnym powoduje spadek napięcia mięśni, działa kojąco na układ nerwowy, oraz pomaga wyciszyć umysł. Z tego względu pływanie może mieć działanie terapeutyczne w leczeniu chorób układu nerwowego (np. ADHD), wyraźnie obniża poziom stresu. Dla osób oswojonych z wodą i umiejących sprawnie się w niej poruszać, doskonałą zabawą mogą być skoki. Te jednak najlepiej zacząć wykonywać pod okiem doświadczonego instruktora.

Kondycja

Przed treningiem pływania powinno się wykonać rozgrzewkę, która pobudzi pracę serca i przygotuje organizm do zwiększonego wysiłku fizycznego, by nie był narażony na nadmierne obciążenie. Pomocne może być na przykład bieganie, jazda na rowerze czy trening w siłowni. Zajęcia ruchowe tego rodzaju wpływają na zwiększenie pojemności płuc, przez co pływanie jest mniej męczące. Wejście do wody powinno być poprzedzone krótką rozgrzewką – kilkoma przysiadami, krążeniem ramion i bioder. Nie należy zanurzać się zbyt gwałtownie. Organizm jest wówczas narażony na niebezpieczny dla życia wstrząs termiczny, szczególnie w sytuacji, gdy temperatura wody jest znacznie niższa niż powietrza. Doświadczeni pływacy i ratownicy wodni zalecają stopniowe ochlapywanie się wodą, począwszy od nóg, kończąc na okolicach karku.

Każdemu pływakowi może przytrafić się w wodzie nagły skurcz mięśni nogi lub stopy. Pomimo iż doznanie to jest nieprzyjemne i bolesne, nie należy wpadać w panikę. Najlepiej wówczas odwrócić się na plecy i nie wykonywać gwałtownych ruchów. Ból zwykle mija po krótkiej chwili. Konieczne jest jednak jak najszybsze wyjście z wody i kilkuminutowy odpoczynek, w pozycji leżącej, z nogami powyżej głowy.

Przeciwwskazania dla pływania

Istnieje bardzo niewiele przeciwwskazań do uprawiania tego sportu. Przeciwwskazaniami są przewlekłe choroby układu oddechowego, choroby skóry, przewlekłe zapalenie ucha i zatok oraz choroby  układu moczowego.

Strój

Po wyjściu z basenu należy koniecznie wziąć prysznic – jeśli korzystamy z niego na terenie pływalni, powinniśmy zakładać klapki. Warto również zaopatrzyć się w akcesoria, takie jak okulary, czepek, zatyczki do uszu. Kupując kostium kąpielowy, należy zwrócić uwagę na to, by nie był on nadmiernie obcisły i nie krępował ruchów. Na basen polecane są stroje jasne, najlepiej jednokolorowe. W chlorowanej wodzie jaskrawe barwy szybko blakną i kostium traci efektowny wygląd. Również przy wyborze czepka kąpielowego kierować się należy jego odpornością na zawarty w wodzie chlor. By uniknąć przykrych dolegliwości, należy pamiętać, że kostium po każdorazowym użyciu powinien być starannie wypłukany.

6452b6ec682d70ad1828334d5fcee4c5Warunki do pływania

Najwięcej korzyści dla zdrowia przynosi kąpiel w wodzie o temperaturze 23 st. C, trwająca jednorazowo około 30 minut. Oczywiście dotyczy to pływaków-amatorów, nie uprawiających tego sportu wyczynowo. Zbyt długie przebywanie w zimnej wodzie doprowadzić może do wychłodzenia organizmu. Sygnałami do natychmiastowego wyjścia na ląd są “gęsia skórka”, dreszcze, blednięcie skóry, sinienie warg. Po rozgrzaniu się i kilkunastominutowym wypoczynku można się kąpać ponownie. Na kąpiel w wodzie o temperaturze ok. 16 st. C mogą sobie pozwolić wyłącznie osoby zahartowane i zdrowe, pamiętające o tym, by wyjść na brzeg po 15-20 minutach. W wodzie szybciej marzną osoby szczupłe. Pływacy o “słusznej” posturze mogą kąpać się dłużej. “Słabą płcią” w przypadku kąpieli są… panowie. O wiele gorzej znoszą chłód niż kobiety. Po wyjściu na brzeg należy pamiętać o tym, że ciało nadal traci ciepło wskutek parowania kropli wody z powierzchni skóry. Dlatego też, by nie narazić się na przeziębienie, należy szybko wytrzeć się do sucha i nałożyć ubranie

Pamiętaj o tym, że:
– Niedopuszczalne jest wchodzenie do wody po spożyciu alkoholu. Spowalnia on reakcje organizmu, wydłuża czas reakcji. Daje także złudne poczucie pewności siebie, utrudnia ocenę temperatury wody i stopnia zmęczenia.
– Nie powinno się zażywać kąpieli bezpośrednio po posiłku. Dotyczy to zarówno pływania, jak i zwykłego kąpania się w wannie! Pełny żołądek sprawia, że jesteśmy ociężali i bardziej podatni na zmęczenie.
– Niekorzystna dla zdrowia jest również kąpiel po dużym wysiłku. Pływać powinno się będąc wypoczętym i w pełni sprawnym.
– Samotne pływackie wyprawy mogą mieć tragiczny finał. Znacznie bezpieczniej jest pływać w towarzystwie..

 -,pic1,1016,72173,96567,with-ratio,16_9

Pływanie niesie ze sobą wiele korzyści, dlatego treningi pływackie warto wpisać w tygodniowy rozkład zajęć. Naukę pływania można rozpocząć już w wieku 3-4 lat, w zależności od sprawności i samodzielności dziecka.  Jeśli nauka rozpoczynana jest w dorosłym wieku, należy rozpocząć ją pod okiem instruktora, który dobierze także styl pływania, w zależności od tego, co chcemy osiągnąć: czy zrzucenie zbędnych kilogramów, czy zadbanie o kręgosłup, a może rozbudowanie mięśni klatki piersiowej.

Pierwszym stylem pływackim jest styl grzbietowy, ze względu na łatwość oddychania, następnie najczęściej wprowadza się styl dowolny – kraul, potem styl klasyczny, aby na sam koniec nauczyć stylu motylkowego, tzw. „delfin”. Czasami zdarza się, że jako drugi zostaje wprowadzony styl klasyczny, potem dopiero kraul i delfin.

Pływanie to umiejętność, którą każdy jest w stanie posiąść, a odpowiednio dobrane metody i formy nauki uczynią sam proces nabywania tej umiejętności pełnym zabawy i frajdy. Gorąco polecamy wszystkim jak najpełniejsze korzystanie ze wszystkich zalet pływania, ponieważ potrafi ono przynieść wiele radości oraz pięknych przygód.

 

 

Źródła: zdrowie.wp.pl, portal.abczdrowie.pl

Wydarzenia

Nic nie znaleziono

Brak wyników