Jak skutecznie się komunikować?

Komunikacja interpersonalna to proces przekazywania wiadomości między nadawcą a odbiorcą. Można ją podzielić na werbalną, czyli język mówiony i niewerbalną, czyli wszystkie komunikaty, które wypowiadamy bez użycia słów np. nasze gesty, ton głosu czy postawa ciała. Nieraz jest tak, że pomimo tego jak byśmy się nie starali, to na naszej drodze napotykamy bariery komunikacyjne. Wynika to z faktu, że jest to złożony proces i nie zawsze pamiętamy o wszystkich jego elementach. 

Zatem co zrobić, aby się skutecznie komunikować? Poniżej kilka rad, które na pewno Ci w tym pomogą!

–  określ cel swojego przekazu

–  stwórz spójny i logiczny przekaz

– wyraź swój przekaz precyzyjnie

– uważnie słuchaj swojego odbiorcy

– utrzymuj kontakt wzrokowy

– dopasuj komunikat do odbiorcy (język wypowiedzi, tempo wypowiedzi, słownictwo czy ton) 

– sprawdzaj, czy jesteś dobrze rozumiany

– odpowiednio dobieraj mową ciała do przekazywanego komunikatu 

Rear view of father and son walking in autumn forest

Czy w swoich przekazach stosujesz te elementy, aby efektywnie się komunikować?