Antynatalizm, czyli dlaczego posiadanie dzieci może być uznane za niemoralne.

Chęć posiadania rodziny jest kwestią indywidualną, a coraz więcej osób podejmuje decyzję o nieposiadaniu potomstwa z różnych względów. Jednym z czynników wpływających na tę decyzję, są czynniki społeczno-ekonomiczne. Wraz z postępującą globalizacją, zmianami rynku pracy oraz zwiększającymi się wymaganiami finansowymi, niektórzy ludzie decydują się na antynatalizm, czyli filozofię argumentującą, że powstrzymywanie się od posiadania dzieci jest moralnie uzasadnione.

Antynatalizm można podzielić na dwie perspektywy. Perspektywę czynników ekonomicznych takich jak obawa o przyszłość planety oraz perspektywę społeczną argumentującą, że życie jest pełne cierpień, niepewności i wyzwań, a przekazywanie tych doświadczeń potomstwu jest formą  krzywdzenia.

Czy jeden człowiek jest w stanie jakkolwiek wpłynąć na katastrofę klimatyczną? Tak. Jest wiele zachowań proekologicznych takich jak rezygnacja z samochodu, wegetarianizm czy świadome decyzje konsumenckie. Mimo że jest to kropla w morzu potrzeb, od czegoś trzeba zacząć. Właśnie to podejście jest bliskie antynatalistom i w trosce o planetę świadomie rezygnują z potomstwa. Według badań z 2017 roku właśnie ta proekologiczna decyzja w największym stopniu przyczynia się do redukcji CO2. 

Rezygnacja z samochodu- rocznie 2,4 tony mniej wyemitowanego CO2.

Rezygnacja z potomstwa- rocznie 59 tony mniej wyemitowanego CO2.

Przypadek Raphaela Samuela świetnie opisuję drugą perspektywę antynatalizmu. 27- latek chciał wytoczyć proces sądowy rodzicom, za to, że urodzili go bez jego zgody. Według niego: ”Ludzkość nie ma sensu. Tyle osób cierpi. Jeśli ludzkość wyginie, Ziemia oraz zwierzęta będą szczęśliwsi. Będzie im lepiej bez nas, a żaden człowiek nie będzie cierpiał.”

Warto zaznaczyć, że Raphael w wielu wypowiedziach podkreśla, że jest szczęśliwy, tylko uznaje prokreację za niemoralną. Podobny pogląd można zauważyć w filozofii buddyzmu i hinduizmu, gdzie podkreślane jest wszechobecne cierpienie, a najwyższym celem życiowym jest wyrwanie się z cyklu reinkarnacji i osiągnięcie nirwany.

Bez dwóch zdań antynatalizm budzi kontrowersje, a jego zwolennicy spotykają się z krytyką ze strony osób, które uważają, że posiadanie dzieci stanowi naturalną część ludzkiego doświadczenia i jest jednym z fundamentalnych celów życiowych. Debaty na ten temat obejmują moralne, etyczne i społeczne aspekty, a decyzja o posiadaniu potomstwa pozostaje głęboko zakorzeniona w indywidualnych wartościach i przekonaniach.