Loading Wydarzenia

« All Events

  • This event has passed.

Nocna Łódzka TRIada

10 lutego 2018

- 100zł
22851698_828530603974683_6969131552325185619_n

Nocna Łódzka TRIada
(pływanie 10min, rower 10min, bieg 10min)

1. CEL:
1. Promocja TRIATHLONU w Łodzi jako jednej z najwszechstronniejszych dyscyplin sportowych.
2. Integracja lokalnego środowiska sportowego
3. Propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

2.ORGANIZATOR:
TIME4S Radosław Sekieta

2a.GOSPODARZ:
Stacja Nowa Gdynia

2b.PARTNERZY:
Celironman – czyli łatwo nie będzie
artmedia-agencja.pl

3.TERMINY I MIEJSCE:
1. Terminy zawodów w drugą sobotę miesiąca start pierwszej grupy godz 22:00 – koniec ostatniej grupy godzina 1:00
• 09.12.2017 I runda pływanie – rower – bieg
• 13.01.2018 II runda rower – bieg – pływanie
• 10.02.2018 III runda bieg – pływanie – rower
W dniu 10.02.2017 po zakończeniu ostatniej grupy nastąpi podsumowanie cyklu oraz wręczenie nagród dla najlepszych.
2. Biuro Zawodów będzie mieściło się na terenie Stacji Nowa Gdynia
ul. Sosnowa 1, 95-100 Zgierz i czynne będzie od 12:00*
3. Start, meta i strefa zmian będzie znajdować się w Stacji Nowa Gdynia.

4.Przebieg rywalizacji:
1. Pływanie 10 min- basen sportowy o długości 25 m. Start po dwie osoby na tor płynące w przeciwnych kierunkach. Start wg ustalonego harmonogramu w grupach po 12 osób jednocześnie na 6 torach. Start z brzegu basenu, bez skoku do wody (dystans z pływania mnożony x7 dla wyrównania szans z roweru i biegania). Dystans określany na podstawie pozycji zawodnika w momencie zakończenia regulaminowych 10’, dystans zaokrąglany do każdych pokonanych kolejnych pełnych długości basenu. Zabrania się używania pianek, płetw i wiosełek.
2. Rower stacjonarny 10 min – pomiar pokonanego dystansu za pomocą licznika zamontowanego w rowerze (zalecane pobranie aplikacji do systemu pod linkiem ……………………)
3. Bieg 10 min na bieżni mechanicznej – prędkość ustawiana samodzielnie przez uczestnika zawodów.
4. Przerwy techniczne (T1 i T2 )wynoszą max. 5 minut. Liczone od zakończenia poprzedniej konkurencji. Wolontariusze pomogą przenieść rzeczy osobiste zawodnika na kolejne etapy.
5. Czas przejścia pomiędzy kolejnymi strefami T1 oraz T2 nie będzie wliczany do wyniku końcowego oraz nie będzie miał wpływu na rezultaty poszczególnych zawodników. W momencie przekroczenia regulaminowego czasu w T1 i T2 zawodnik ma automatycznie mniej czasu na kolejną konkurencję o czas, który spędził dłużej w przerwach technicznych. Każda grupa startuje automatycznie wg harmonogramu zawodów na sygnał sędziego głównego danej dyscypliny.
7. O zwycięstwie decyduje najdłuższy dystans wszystkich trzech konkurencji oraz suma najlepszych dwóch finalnych wyników z całego cyklu.
8. Sędziowie z pomocą wolontariuszy nadzorują prawidłowy przebieg każdej dyscypliny.
9. O kolejności na koniec cyklu decyduje suma punktów za 3 konkurencje (zajęte miejsca) z dwóch najlepszych wyników spośród 3 edycji, osobno kobiety osobno mężczyźni (mniejsza ilość punktów wygrywa). W przypadku takiej samej liczby punktów decyduje większa ilość wyższych miejsc pomiędzy zainteresowanymi osobami. W przypadku jednakowego wyniku podczas którejkolwiek z konkurencji kolejne miejsca będą zsumowane i podzielone na dwa (dla przykładu 3 i 4 miejsce to 7pkt w przypadku takiego samego wyniku obaj zawodnicy otrzymują 3,5pkt)
10. Zawody indywidualne.
11. Przewidziana jest klasyfikacja zespołowa 3 osoby w tym minimum jedna kobieta, wynik drużyny to suma najlepszych wyników z trzech cykli po jednym wyniku (suma trzech konkurencji) każdego zawodnika z drużyny. W skład drużyny będą wchodziły osoby z identyczną nazwa wpisaną podczas rejestracji. Zmian składu drużyny można dokonywać do max trzech dni przed planowaną imprezą (dotyczy każdej edycji cyklu)
12. Zawodnik ma obowiązek rejestrować się do każdej edycji osobno, osoby z opłatą za cały cykl również z do najpóźniej 3 dni przed imprezą dla tych osób będą rezerwacje które wygasną po zamknięciu panelu zgłoszeń w przypadku wolnych miejsc będzie możliwość zapisania się w dniu biegu do nieprzekraczalnej liczby 120 osób, o czym poinformujemy na FB wydarzenia.

5.OPŁATY STARTOWE:

Opłata startowa – 100 zł (za cały cykl)
płatne przelewem na nr konta
05 1140 2004 0000 3802 7585 3040
TIME4S Radosław Sekieta
ul. Ciasna 4 m1,
93-547 Łódź,
z dopiskiem INDOOR TRIATHLON

– istnieje możliwość opłaty za pojedyncze edycje zawodów jeżeli do dnia 30 listopada nie zostanie zapełniona lista uczestników. W takim przypadku opłata startowa za jedną edycje to koszt 40zł

Tytuł przelewu Łódź Indoor Triathlon, (imię i nazwisko).
Opłata startowa nie podlega zwrotowi ale może zostać przeniesiona w uzasadnionych przypadkach (poprzez zgłoszenie takiego faktu na maila biuro@time4s.pl) na inną osobę po wpłacie 20zł w ramach kosztów manipulacyjnych.

6.KLASYFIKACJE:
1. Generalna Kobiety/Mężczyźni miejsca 1-3
2. Najlepsza Pływaczka/Pływak. (dotyczy najlepszego pojedynczego dystansu – w przypadku remisu decyduje ilość startów w poszczególnych edycjach)
3. Najlepsza Rowerzystka/Rowerzysta. (dotyczy najlepszego pojedynczego dystansu – w przypadku remisu decyduje ilość startów w poszczególnych edycjach)
4. Najlepsza Biegaczka/Biegacz. (dotyczy najlepszego pojedynczego dystansu – w przypadku remisu decyduje ilość startów w poszczególnych edycjach)
Organizator zastrzega sobie utworzenie nowych klasyfikacji oraz przyznania dodatkowych nagród.

7.NAGRODY:
1. Zawodnicy w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn (za miejsca I-III) oraz najlepsi w danej konkurencji otrzymają nagrody rzeczowe oraz puchary/statuetki.
2. Każdy kto ukończy minimum dwie z trzech zaplanowanych edycji zawodów otrzyma pamiątkowy medal oraz koszulkę na zakończenie zawodów.
3. Nagrody i dekoracje przewidziane są tylko na zakończenie cyklu po zawodach finałowych w dniu 10.02.2018

8.WARUNKI UCZESTNICTWA:
W zawodach może brać udział każda pełnoletnia osoba, która okaże podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość, dokona rejestracji do biegu poprzez wypełnienie formularza na http://time4s.pl/zapisy.html wraz z akceptacją regulaminu oraz dokona opłaty startowej. Osoba, która najpóźniej w dniu zawodów ukończy 16 lat przy obowiązkowej obecność pełnoprawnego opiekuna i podpisaniu przez niego oświadczenia w dniu zawodów (pozostałe zasady udziału bez zmian – zgodnie z regulaminem).

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu będzie własnoręcznie podpisane Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów, umieszczone na liście startowej.

Każda osoba startująca w zawodach, uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność.

9.ZGŁOSZENIA, LISTA STARTOWA:
Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej http://time4s.pl/zapisy.htmli uiszczeniu opłaty startowej, zawodnik będzie umieszczony na liście startowej. O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się datę wpływu kwoty wpisowego na rachunek bankowy Organizatora. Wszystkie koszty opłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca. OBOWIĄZUJE LIMIT UCZESTNIKÓW – 110 osób plus 10 miejsc dla Organizatora.

10.WYNIKI:
Oficjalne wyniki będą zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej organizatora http://time4s.pl/wyniki.htmloraz na stronie wydarzenia.

11.UWAGI KOŃCOWE:
1. Odbiór pakietów startowych w biurze zawodów w Stacji Nowa Gdynia dnia w godzinach 20:00-23:00
2. Zawodnicy po ukończeniu zawodów będą mieli możliwość skorzystania z pryszniców w klubie Stacja Nowa Gdynia.
3. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
4. Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie sędzia główny zawodów.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznych zmian oraz interpretacji regulaminu.

12.KONTAKT:
• Radosław Sekieta, biuro@time4s.pl, tel. 501 894 154
www.time4s.plhttps://www.facebook.com/Time4spl/,

13.PROGRAM IMPREZY:
Każda grupa przed startem będzie miała czas na rozgrzewkę oraz krótką odprawę.

1. Pierwsza grupa zawodnicy nr 1-12 osób start 22:00
2. Druga grupa zawodnicy nr 13-24 start 22:15
3. Trzecia grupa zawodnicy nr 25-36 start 22:30
4. Czwarta grupa zawodnicy nr 37-48 start 22:45

5. Piąta grupa zawodnicy nr 49-60 start 23:00
6. Szósta grupa zawodnicy nr 61-72 start 23:15
7. Siódma grupa zawodnicy nr 73-84 start 23:30

8. Ósma grupa zawodnicy nr 85-96 start 23:45
9. Dziewiąta grupa zawodnicy nr 97-108 start 24:00
10. Dziesiąta grupa zawodnicy nr 109-120 start 24:15

*Zawodnicy z numerami:
-1-48 mają stawić się w biurze zawodów najpóźniej w godzinach 20:30 a 21:30
– 49-84 mają stawić się w biurze zawodów najpóźniej w godzinach 21:30 a 22:30
– 85-120 mają stawić się w biurze zawodów najpóźniej w godzinach 22:30 a 23:00

Informacje

Data:
10 lutego 2018
Koszt:
100zł
Event Category:
Event Tags:
, , ,
Strona WWW:
https://www.facebook.com/events/2466342893591357

Organizator

Time4s Radosław Sekieta
Telefon:
501 894 154
Email:

Lokalizacja

Stacja Nowa Gdynia
ul. Sosnowa 1
Zgierz, łódzkie 95-100 Poland
+ Mapy Google